ring the bell

  1. isteğe uygun olmak, ihtiyaca cevap vermek.
    This new book rings a bell with teenagers: Bu yeni
    kitap çocukların ihtiyacına cevap veriyor.