risk one's health

  1. Fiil sağlığı tehlikeye düşürmek
  2. Fiil sağlığını tehlikeye atmak