1. Fiil koş(tur)mak, acele/hızlı yürümek.
  to rush down: hızla inmek.
  to rush up: hızla çıkmak.

  to rush upstairs: hızla merdivenleri çıkmak.
 2. Fiil ileri atılmak, saldırmak, fırlamak.
  rush into the room: hızla odaya girmek / dalmak.
  rush out
  of the room: odadan fırlayıp çıkmak.
 3. Fiil hızla akmak/geçmek, ânî görünmek/geçip gitmek.
  The river rushes along.
 4. Fiil (işi) aceleye/telâşa getirmek, alelacele/çabucak yapmak.
  to rush one's work.
  rush a bill through:
  bir kanun tasarısını acele ile meclisten geçirmek.
  rush into print: acele yayınlamak.
  refuse to be rushed: acele etmemek, istifini bozmamak, ağırdan almak, kendi ağır temposundan vazgeçmemek.
 5. Fiil acele götürmek / iletmek /nakletmek.
  He was rushed to hospital: Acele hastaneye kaldırıldı.
 6. Fiil iv(dir)mek, ev(dir)mek, acele et(tir)mek, iki ayağını bir pabuca sokmak.
  Don't rush me: İki ayağımı
  bir pabuca sokma!
  to rush someone (into doing something): birini dara getirmek, sıkboğaz etmek.
  to rush to conclusions: acele (düşünmeden) karar vermek.
  rush someone off his feet: bir kimseye acele iş göstermek, iki ayağını bir pabuca sokmak.
  I've been rushed off my feet all day at the office and I'm tired.
 7. Fiil (bir yeri/kimseyi) zaptetmek, esir etmek.
 8. Fiil ısrarla kur/flört yapmak, tavlamaya çalışmak,
  argo asılmak.
 9. Fiil (birliğe üye yapmak maksadıyla) eğlendirmek.
 10. Fiil topu koltuğuna alıp kaleye doğru koşmak.
 11. İsim koşma, koşuş(ma), acele/hızlı yürüme/yürüyüş.
 12. İsim saldırı(ş), saldırma, tecavüz, taarruz, hamle.
  to make a rush at someone.: birinin üzerine saldırmak/atılmak.

  to attack by rushes: hamlelerle taarruz etmek.
 13. İsim üşüşme, hücum, tehacüm.
  There was a rush to the market: Herkes pazara üşüştü.
  The gold rush
  to California.
  a rush of blood to the head: kanın beyine hücumu, çok öfkelenme, tepesi atma.
 14. İsim telâş(e), acele ile sağa sola koşuşma.
  The rush of city life.
 15. İsim ivedilik, acele, müstacel durum, telâş.
  in a rush: acele/telâş ile, ivedilikle, alelacele.
 16. İsim sıkışık durum.
  rush hour: (trafik) sıkışık saat, trafiğin en çok olduğu zaman.
 17. İsim topu koltuğuna alıp koşma.
 18. İsim (okullarda spor olarak yapılan) sınıflar arası hücum müsabakası.
 19. İsim
  rushes: çekilen filmden yapılan ilk baskı.
 20. İsim bir kızın kur yapana müsait davranması.
 21. İsim, Botanik (a) saz, bataklık sazı
  (Juncus), (b) saza benzer ot, (c) saz sapı (hasır, sandalye altı, sepet vb. yapılır).
 22. İsim önemsiz/değersiz şey/iş.
hızla yıkıma gitmek Fiil
kendi yıkımına koşmak Fiil
mecburî tahliye, zorla çıkar(ıl)ma.
When they began to cause a disturbance they were given a bum's rush.
kabaca kovma, kapı dışarı etme, sepetleme.
He gave the job seekers the bum's rush.
Noel telaşı
filme hücum
altına hücum: altın madeni keşfedilen bölgeye halkın kütle halinde göçmesi (1849'da Kaliforniyaya olduğu gibi). İsim
tatil izdihamı
(ovmakta kullanılan) atkuyruğu otu
(Equisetum hymale).
Altına Hücum Özel Isim, Sinema
bir kanun tasarısını meclisten acele geçirmek Fiil
istasyonlarda koşuşma
ani saldırı
(a) sazdan çıra, saz mumu, yağa batırılıp yakılan kuru saz, (b) önemsiz/değersiz kimse/şey.
ani talep
koşuşturmak Fiil
iş çıkış saatinde koşuşmanın en yoğun olduğu zaman
işten çıkış saatleri İsim
acele yeni siparişlerde bulunmak Fiil
sonu ölümle biteceği bir şeye atılmak Fiil
sonu ölümle bitecek bir şeye atılmak Fiil
ifrata kaçmak Fiil
yeni yatırımlara atılmak Fiil
yeni yatırımlara atılmak Fiil
yayınlamakta acele etmek, olur olmaz şeyi yayınlamak.
hemen üretime geçmek Fiil
acele iş
acele sipariş
şehir yaşamının fasılasız hareketliliği
sipariş aceleliği
maden hisselerine hücum
birden hücum etmek, şiddetle taarruz etmek, püskürtmek.
I felt the blood rush to my head: Kan
beynime hücum etti (çok öfkelendim).
acele sipariş
birine acele makale yazdırmak Fiil
birinden acele para istemek Fiil
birisinden acele para istemek Fiil
birini acele hastaneye götürmek Fiil
aceleci davranmak Fiil
çabuk sonuç çıkarmak Fiil
kapışmak Fiil
kapışma
cepheye acele asker göndermek Fiil
takviye kuvvetleri yetiştirmek Fiil
güvenilmez bağlantı
acele iş
akan siparişlere ayak uydurabilmek Fiil