söz birliği

  1. unanimity of though

Bir kimseye veya bir düşünceye karşı ... hareket etmeyi kararlaştırma, anlaşma