sümkürmek

  1. Fiil to blow one's note
  2. Fiil to blow your nose

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kuvvetli bir ... dışarı atmak