1. homeland
  2. returning to one's home and loved ones after a long absence
to pining for home Fiil
to be homesick Fiil
to long for home Fiil
homesickness
furlough
to furlough Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir süre uzak kaldığı memleketine, vatanına ... ve yakınlarını ziyâret etme
  2. Bağış, hediye, ihsan