sınavda geçecek kadar not almak

  1. Fiil to share through an examination
to share through an examination Fiil