1. shower
  2. rainfall
  3. thunderstorm
  4. downpour
  5. cloudburst
  6. cloud burst

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Birdenbire başlayan, ... şiddetli yağmur