to exhaust sb's patience Fiil
to bear with something Fiil
toleration
forbearance
sufferance
patience
forbearance
patience
to try sb's patience to breaking point Fiil
unfailing patient
God give me patience
to put up with something (without outwardly complaining Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Sabreden, sabırlı

Katlanılması zor ... felâket vb
Zambakgiller familyasından, tropikal bölgelerde yetişen, küçüklü ... çeşidi tıpta kullanılan bitki