1. İsim dokunulmaz, eleştirilemez, tenkit edilemez (kişi, kurum, vb.).