1. Müzik saxophone
  2. İsim blowjob

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Uç kısmında bir klarnet ağızlığı bulunan ... kullanılan nefesli mâdenî çalgı