birinin maaşında indirim yapmak Fiil
maaşta kesinti
birinin maaşını kesmek Fiil
birinin maaşıni kesmek Fiil
birinin maaşında indirim yapmak Fiil