sales force

  1. satış ekibi
  2. satış gücü (ulusal ya da bölgesel satış yöneticisi tarafından yönetilen bir grup satış elemanı
  3. satış gücü
satış ve servis personeli