sales pitch

  1. bir satış elemanının olası müşterilere satış konuşması yapma tarzı
  2. üslubu ve konuşmanın içeriği
  3. İsim satış elemanının satış konuşması yapma tarzı
  4. tezgâhtar ağzı
tezgâhtarlık etmek Fiil