1. İsim, Tekstil Sanayii ölçek
 2. İsim ölçek (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. Müzik gam
 4. Müzik dizi
 5. İsim balık pulu.
 6. İsim bağa, balık vb. puluna benzer kabuk.
  scale armor: pullu zırh.
 7. İsim deriden ayrılan pul.
 8. İsim, Botanik (a)
  bud scale ile ayni anlama gelir. tomurcuk kabuğu, kapçık, (b) bürgü.
 9. İsim (bkz: scale insect ).
 10. İsim kabuk.
 11. İsim
  scales: terazi.
 12. İsim terazi gözü, kefe.
  (pair of) scales: bakkal terazisi.
 13. İsim derece, kademe, basamak.
  tax scales: vergi basamakları.
  Centigrade/Fahrenheit scale: Santigrad/Fahrenhayt
  derecesi.
  scale of wages/salaries: barem.
 14. İsim (haritada) ölçek, mikyas.
  to scale: ölçekli, ölçeğe göre.
  carefully drawn to scale: ölçeğe
  göre dikkatle çizilmiş.
  out of scale: ölçeksiz.
 15. İsim (öneme, rütbeye vb. göre) derecelendirme, kademelere ayırma.
  the social scale.
 16. İsim (ölçekli) cetvel.
 17. İsim ölçü, çap: bir eylemin/girişimin büyüklük derecesi.
  large/small scale: büyük/küçük çaplı.
  on
  a large scale: geniş çapta.
  large scale economical measures: geniş çapta/ ölçüde ekonomik tedbirler.
 18. İsim, Matematik basamak.
  the decimal scale: ondalık basamak.
 19. İsim, Müzik ıskala, gam.
  diatonic scale: diyatonik ıskala.
 20. İsim, Eğitim bilgi/kabiliyet derecesini ölçme testi.
 21. İsim, Kimya kabuk: bir metalin yenimi sırasında yüzeyinde oluşan kalın, görünebilen katman.
 22. Fiil (balık vb.'nin) pullarını kazımak.
 23. Fiil pul pul olmak/ayrılmak/ayırmak.
 24. Fiil pulpul kabuk bağlamak.
 25. Fiil pullarını/kabuğunu dökmek.
 26. Fiil (kazan, boru vb.) kireçlenmek, iç yüzeyi kireç bağlamak.
 27. Fiil tırmanmak, (merdivene vb.) çıkmak.
 28. Fiil ölçeğe göre yapmak.
 29. Fiil ölçekli cetvelle ölçmek, ölçü ile resmetmek
 30. Fiil (kütükleri) ölçmek, çıkacak keresteyi hesaplamak.
 31. Fiil kademe kademe ilerlemek.
 32. Fiil (terazi ile) tart(ıl)mak.
beklentilerini azaltmak Fiil
yükümlülüklerini azaltmak Fiil
küçük ölçekli Sıfat
küçük çaplı Sıfat
mutlak ölçek, mutlak sıfır noktasını başlangıç alan ölçek.
yaş cetveli
canlı hayvan baskülü, canlı hayvan kantarı, canlı hayvan terazisi İsim, Test ve Ölçüm
çırak baremi
çırak barem
davranış ölçeği
aks kantarı, aks baskülü, aks terazisi İsim, Test ve Ölçüm
Bofor rüzgâr ölçüsü: şiddetlerine göre rüzgârları 12 kademeye ayıran ölçü cetveli.
deniz dalgalarının şiddet ve büyüklük ölçüsü.
Binet-Simon ölçeği: çocukların yaşlarına göre zekâ derecesini derecelendirmeye yarayan ölçek/test.
Binet-Simon ölçeği: çocukların yaşlarına göre zekâ derecesini derecelendirmeye yarayan ölçek/test.
Briks ölçeği: belirli bir sıcaklıkta bir eriyiğin birim hacminde bulunan şekerin ağırlığını gösteren
dereceli sıvıölçer/hidrometre.
İsim
tomurcuk kabuğu, kapçık. İsim
kasap baskülü, kasap kantarı, kasap terazisi İsim, Test ve Ölçüm
yarım-tonlu ölçek, tamamen yarım tonlardan oluşan müzik ölçeği.
aidat skalası
koordine plan müşiri
ayarlamalı geçim skalası
vinç baskülü, vinç kantarı, vinç terazisi İsim, Test ve Ölçüm
iş büyüdükçe maliyetlerin arttığı durum
deplasman çizelgesi
ölçek üzerine çizmek Fiil
ölçek ekonomileri İsim
ölçek ekonomiler (büyük ölçekte üretimden sağlanacak avantajlar İsim
ölçek ekonomileri İsim
elektronik baskül, elektronik kantar, elektronik terazi İsim, Test ve Ölçüm
fahrenhayt
resim ve harç tarifesi
sıklık ya da başka faktörleri dikkate almayan bir örnek ödeme oranı
endüstride
hacim
çukur baskül, gömme baskül, çukur kantar, gömme kantar, çukur terazi, gömme terazi İsim, Test ve Ölçüm
doğal büyüklükte
tam boy
(emlak vergisi) genel vergi cetveli
gri ölçeği Bilgi Teknolojileri
acılık derecesi
ölçeğe uygun
iç ölçek ekonomileri İsim
iş karşılaştırma cetveli
iş değerlendirme skalası
Kelvin derecesi/ölçeği, mutlak sıcaklık derecesi: - 273.16°C'yi 0°K kabul eden sıcaklık ölçeği.
mutfak tartısı
okutmanlık baremi
mektup terazisi
harita ölçeği
talc. İsim
gypsum. İsim
calcite. İsim
fluorite. İsim
apatite. İsim
orthoclase. İsim
vitreous pure silica. İsim
quartz. İsim
topaz. İsim
garnet. İsim
fused zirconia. İsim
fused alumina. İsim
silicon carbide. İsim
boron carbide. İsim
diamond. İsim
monoray baskül, monoray kantar, monoray terazi İsim, Test ve Ölçüm
(vergi) azalan oranlı
büyük çapta
az miktarda
(borsa) muhtelif kurlarla sınırlanmış
her boyda
maaş kadrosu İsim
maaş derecesi
(US) maaş kadrosu İsim
beşli skala: bir oktavında 5 ton olan skala (piyanonun 5 siyah tuşu gibi).
başarı değerlendirme çizelgesi
plan harita ölçeği
yararlanma cetveli
fiyat cetveli
nisbi sistem
nispi sistem
rampalı baskül, rampalı kantar, rampalı terazi İsim, Test ve Ölçüm
oran cetveli
değerlendirme skalası
Richter ölçeği
bir yer sarsıntısının şiddetini belirten 0 ile 10 arası ölçek
richter ölçeği İsim, Coğrafya
maaş derecesi
maaş baremi
maaş cetveli
sosyal düzeyi düşmek Fiil
eşelmobil
değişebilen ücret tarifesi
eşel mobil
değişir ücret tarifesi
eşel mobil ücret sistemi (düzeyi belirli bir endekse bağlanmış ücret
küçük
küçük çapta
sosyal düzey
standart ölçek
konuşan baskül, konuşan kantar, konuşan terazi İsim, Test ve Ölçüm
gümrük resmi kademeleri İsim
vergi tarifesi
vergi derecesi
burulum tartacı/terazisi.
baskül
transpalet baskül, transpalet kantar, transpalet terazi İsim, Test ve Ölçüm
ağır basmak Fiil
sendikaca saptanan ücret tarifesi
(US) sendikaca saptanan ücret tarifesi
vb ile ilgili olarak bir demografik analizin en üstteki bölümü
eğitim
ücret ıskalası
ücret baremi
maaş derecesi
yel ölçeği, rüzgâr hızı ölçeği (Beaufort ölçeği gibi). İsim
ölçeklemek Fiil, Bilgi Teknolojileri
bir borcu azaltmak Fiil
(pazarlama) skala analizi
muhtelif zamanlarda menkul kıymet alımı
tarife üzerine alınan harç
derecelere bölme
(belirli bir ölçekle) küçültmek.
ücretlerde kesinti yapmak Fiil
ücretlerde indirim yapmak Fiil
ölçeğe göre çizme
seri üretimde maliyetin düşmesi
tarife derecelendirme
kabuklu bit, koşnil
(Coccoidea): bitkilerin özünü emen çok küçük böcekler. İsim
maket
kabuklu yosun. İsim
zam cetveli
değerlendirme cetveli
ithalat hacmi
harekâtın kapsamı
tercihler listesi
prim cetveli
üretim hacmi
iskonto cetveli
ücret cetveli
barem İsim
vergi derecesi
maaş baremi
pullanmak Fiil
üretimi programlamak Fiil
tarife ücreti
ölçek
birşeyi birşeye göre boyutlandırmak Fiil
ağırlık kartı
çizelge tonları İsim
büyütmek Fiil
büyütme
artırmak Fiil
büyük kapsamlı reklam yapan kuruluş
büyük taarruz
büyük kapsamlı ticari iş
büyük çapta tüketen tüketici
(Br) büyük sanayi kuruluşu
büyük sanayi kuruluşu
büyük sanayi kuruluşları İsim
büyük ölçekli harita
geniş kapsamlı harekât
düşük ücret düzeyi
ölçeğinde
değişir komisyon cetveli (hasarla orantılı komisyon