1. Fiil (etrafa) saç(ıl)mak, dağıtmak/dağılmak, serp(il)mek savur(ul)mak.
    to scatter seeds. The gunshot scattered
    the birds. The birds scattered at the sound of the gun. He scatters the money about as if he were rich.
  2. Fiil yay(ıl)mak, her tarafa yolla(n)mak/ gönder(il)mek.
  3. Fiil, Fizik saç(ıl)mak, her doğrultuda yansımak.
(turistler) şehre yayılmak Fiil
gelişigüzel suçlamalarda bulunmak Fiil
dağıtma katsayısı
serpme diyagram
reklam broşürü dağıtmak Fiil
dört bir yöne saçılmak Fiil
(kadınların süs olarak elbiselerine taktıkları) iğne, broş.
ufak halı, seccade.
kalabalığı dağıtmak Fiil
yere kâğıt saçmak Fiil
askeri birlikleri dağıtmak Fiil