scatter

  1. Verb (etrafa) saç(ıl)mak, dağıtmak/dağılmak, serp(il)mek savur(ul)mak.
    to scatter seeds. The gunshot scattered
    the birds. The birds scattered at the sound of the gun. He scatters the money about as if he were rich.
  2. Verb yay(ıl)mak, her tarafa yolla(n)mak/ gönder(il)mek.
  3. Verb, Physics saç(ıl)mak, her doğrultuda yansımak.
(turistler) şehre yayılmak Verb
gelişigüzel suçlamalarda bulunmak Verb
dağıtma katsayısı
serpme diyagram
reklam broşürü dağıtmak Verb
dört bir yöne saçılmak Verb
(kadınların süs olarak elbiselerine taktıkları) iğne, broş.
ufak halı, seccade.
kalabalığı dağıtmak Verb
yere kâğıt saçmak Verb
askeri birlikleri dağıtmak Verb