schappe silk

  1. İsim ipek döküntülerinden yapılmış iplik veya kümaş.
    schappe ile ayni anlama gelir.