1. İsim cetvel
 2. İsim izlence, program.
  a factory production schedule .
  according to schedule: program gereğince, programa göre.
 3. İsim çizelge, liste.
 4. İsim tarife.
  bus/train schedule.
 5. Geçişli Fiil : tarifeli, belirli tarifeye göre hareket eden.
  Are you going by a scheduleed flight or by charter?
  The train is scheduleed to arrive at 1 o'clock: Tarifeye göre tren saat 1'de gelecektir.
programda gecikmek Fiil
(US) iflas bilançosunu hazırlamak Fiil
iflas bilanço su hazırlamak Fiil
programına bir şey sığdırmak Fiil
zamanıni programlamak Fiil
zamanını programlamak Fiil
(US) tarifeye göre
zamanlamasını ve medya türünü gösteren program
yapılacak reklamın planını
ayrıntılı masraflarını
vade cetveli
mutabık kalınan zamandan önce
tarifede gösterilen zamandan önce/tam zamanında/ gecikmeli.
two hours behind schedule: iki saat gecikmeli.
itfa planı
itfa cetveli
itfa tablosu İsim
(US) tarifeye göre tam zamanında gelmek Fiil
montaj programı
otomobil üretim programı
yatırılan çeklerin kullanılabilecek paraya çevrilebilmesi için geçmesi gereken zamanı gösteren liste
programa göre tam zamanında bitirmek Fiil
sabit bir güzergâh izlemek zorunda olmak Fiil
(US) programa göre geç kalmak Fiil
(US) otobüs tarifesi
(US) zaman bakımından dar gezi programı
satış temsilcisinin yolculuk planı
yayımlanan belli tarife üzerinden yük taşımak Fiil
programa göre açığı kapatmak Fiil
baremleme cetveli
sınıflandırma cetveli
komisyon cetveli
(US) banliyö tarifesi
liste yapmak Fiil
iş programı İsim, İnşaat
maliyet cetveli
masraf listesi
ders programı İsim, Eğitim
günlük program
tarih şeması
tam vaktinde teslim etmek Fiil
teslim programı
talep şedülü
ihtiyaç listesi
amortisman programı
avrupa marşandiz tren tarifeleri konferansı
programa göre geç kalmak Fiil
bilet ücreti tarifesi
iflas bilançosu tanzimi
esnek çalışma programı
uçuş programı
uçuş tarifesi
sevkıyat programı
programa göre cereyan etmek Fiil
tatil programı
(Br) gelir vergisi cetveli
stok cetveli
yatırım programı
(US) ayrıntılı program
faaliyetlerin bir bir gösterildiği program
(US) programa göre hareket etmek Fiil
izin programı
(US) bir programa bağlı kalmak Fiil
üretici programı
temel program
medya planı
bir program izlemek Fiil
programa göre beş yıl gecikmeyle açılmak Fiil
öngörülen zamanda açılmak Fiil
maaş cetveli
ödeme planı İsim, Muhasebe
ödeme takvimi İsim
liste hazırlamak Fiil
cetvel hazırlamak Fiil
fiyatlandırma cetveli
üretim programı
iş programı İsim, İşletme
geri ödeme planı
bir borçu vadesinden önce ödemek Fiil
bir borcu vadesinden önce ödemek Fiil
tarifeye uygun olarak çalışmak Fiil
(US) sabit bir programa göre işlemek Fiil
(US) tarifeye göre işlemek Fiil
tasarruf diyagramı
tasarruf planı
(US) tarifeye göre işlemek Fiil
(US) programa göre başlamak Fiil
arz şedülü
arz tablosu (satıcıların değişik fiyatlarla teklif ettikleri mal miktarlarını gösteren tablo
tedarik programı
vergi oranı sedülü
vergi sedülü
televizyon programı
celse günlerinin kaydedildiği avukat ajansı
meşgul zaman programı
zaman çizelgesi İsim
tarife
tarifeye göre zamanında gelmek Fiil
tren tarifesi
(US) tren tarifesi
tarifede belirtilen zamanda (gelmek , kalkmak vb
(US) izin geçirme planı
(US) izin programı
ücret cetveli
ücret tarifesi
maaş baremi
kış tarifesi
satış personeli ve yöneticisinin gelecekteki iş planı
(Br) arsa ve bina gelirinden alınan vergilerin hesaplanmasında başvurulan cetvel
(US) saat onda bir toplantı ayarlamak Fiil
(US) tarifeye yeni bir tren seferi koymak Fiil
(US) yeni bir tren seferi koymak Fiil
bir memuru yeni iş programına alıştırmak Fiil
tarife değişikliği
önceden saptanan maliyet
saptanmış teslim tarihi
bina inşaatı çalışma programı
bir müflisin alacaklılar listesi
borç hesabı listesi
alacaklı hesabı listesi
geliş-gidiş tarifesi
aktiflerin listesi
mahkeme günleri listesi
ücret tarifesi
komisyon cetveli
(GATT) gümrük konsesyon listesi
içindekiler listesi
içindekiler cetveli
alacaklılar listesi
ipotek mükellefiyetleri listesi
masraf listesi
bilet ücret tarifesi
(US) harç cetveli
navlun ücretleri cetveli
yatırımlar listesi
uçak tarifesi
mülk listesi
yük tarifesi
sevkıyat programı
vapur tarifesi
(US) vapur tarifesi
müflisin alacaklılar listesi
tren tarifesi
(US) tren tarifesi
ücret tarifesi
belirli bir zaman içinde yapılmasına söz verilmiş olan ödeme
(US) üretim programı yapmak Fiil
üretim programını saptamak Fiil
s vergi sedülleri İsim
türlerine göre sınıflandırıldığı altı kategori
gelirlerin
(Br) gelir vergisi kanununa göre
kendi dairesinde oturan kişinin gelir vergisi
yayımı kasım ayı için programlamak Fiil
tarifeye göre geliş gidiş zamanları İsim
(US) tarifeye göre geliş-gidiş zamanları İsim
sözleşme eki
aktifler ile pasiflerin cetvelini sunmak Fiil
menşe ülkeye bakmaksızın bir mal için aynı gümrük tarifesinin uygulanması
saat onda bir toplantı ayarlamak Fiil
tarifeye yeni bir tren seferi koymak Fiil