schedule

 1. Noun cetvel
 2. Noun izlence, program.
  a factory production schedule .
  according to schedule: program gereğince, programa göre.
 3. Noun çizelge, liste.
 4. Noun tarife.
  bus/train schedule.
 5. Transitive Verb : tarifeli, belirli tarifeye göre hareket eden.
  Are you going by a scheduleed flight or by charter?
  The train is scheduleed to arrive at 1 o'clock: Tarifeye göre tren saat 1'de gelecektir.
programda gecikmek Verb
(US) iflas bilançosunu hazırlamak Verb
iflas bilanço su hazırlamak Verb
programına bir şey sığdırmak Verb
zamanıni programlamak Verb
zamanını programlamak Verb
(US) tarifeye göre
zamanlamasını ve medya türünü gösteren program
yapılacak reklamın planını
ayrıntılı masraflarını
vade cetveli
mutabık kalınan zamandan önce
tarifede gösterilen zamandan önce/tam zamanında/ gecikmeli.
two hours behind schedule: iki saat gecikmeli.
itfa planı
itfa cetveli
itfa tablosu Noun
(US) tarifeye göre tam zamanında gelmek Verb
montaj programı
otomobil üretim programı
yatırılan çeklerin kullanılabilecek paraya çevrilebilmesi için geçmesi gereken zamanı gösteren liste
programa göre tam zamanında bitirmek Verb
sabit bir güzergâh izlemek zorunda olmak Verb
(US) programa göre geç kalmak Verb
(US) otobüs tarifesi
(US) zaman bakımından dar gezi programı
satış temsilcisinin yolculuk planı
yayımlanan belli tarife üzerinden yük taşımak Verb
programa göre açığı kapatmak Verb
baremleme cetveli
sınıflandırma cetveli
komisyon cetveli
(US) banliyö tarifesi
liste yapmak Verb
iş programı Noun, Construction
maliyet cetveli
masraf listesi
ders programı Noun, Education-Training
günlük program
tarih şeması
tam vaktinde teslim etmek Verb
teslim programı
talep şedülü
ihtiyaç listesi
amortisman programı
avrupa marşandiz tren tarifeleri konferansı
programa göre geç kalmak Verb
bilet ücreti tarifesi
iflas bilançosu tanzimi
esnek çalışma programı
uçuş programı
uçuş tarifesi
sevkıyat programı
programa göre cereyan etmek Verb
tatil programı
(Br) gelir vergisi cetveli
stok cetveli
yatırım programı
(US) ayrıntılı program
faaliyetlerin bir bir gösterildiği program
(US) programa göre hareket etmek Verb
izin programı
(US) bir programa bağlı kalmak Verb
üretici programı
temel program
medya planı
bir program izlemek Verb
programa göre beş yıl gecikmeyle açılmak Verb
öngörülen zamanda açılmak Verb
maaş cetveli
ödeme planı Noun, Accounting
ödeme takvimi Noun
liste hazırlamak Verb
cetvel hazırlamak Verb
fiyatlandırma cetveli
üretim programı
iş programı Noun, Management
geri ödeme planı
bir borçu vadesinden önce ödemek Verb
bir borcu vadesinden önce ödemek Verb
tarifeye uygun olarak çalışmak Verb
(US) sabit bir programa göre işlemek Verb
(US) tarifeye göre işlemek Verb
tasarruf diyagramı
tasarruf planı
(US) tarifeye göre işlemek Verb
(US) programa göre başlamak Verb
arz şedülü
arz tablosu (satıcıların değişik fiyatlarla teklif ettikleri mal miktarlarını gösteren tablo
tedarik programı
vergi oranı sedülü
vergi sedülü
televizyon programı
celse günlerinin kaydedildiği avukat ajansı
meşgul zaman programı
zaman çizelgesi Noun
tarife
tarifeye göre zamanında gelmek Verb
tren tarifesi
(US) tren tarifesi
tarifede belirtilen zamanda (gelmek , kalkmak vb
(US) izin geçirme planı
(US) izin programı
ücret cetveli
ücret tarifesi
maaş baremi
kış tarifesi
satış personeli ve yöneticisinin gelecekteki iş planı
(Br) arsa ve bina gelirinden alınan vergilerin hesaplanmasında başvurulan cetvel
(US) saat onda bir toplantı ayarlamak Verb
(US) tarifeye yeni bir tren seferi koymak Verb
(US) yeni bir tren seferi koymak Verb
bir memuru yeni iş programına alıştırmak Verb
tarife değişikliği
önceden saptanan maliyet
saptanmış teslim tarihi
bina inşaatı çalışma programı
bir müflisin alacaklılar listesi
borç hesabı listesi
alacaklı hesabı listesi
geliş-gidiş tarifesi
aktiflerin listesi
mahkeme günleri listesi
ücret tarifesi
komisyon cetveli
(GATT) gümrük konsesyon listesi
içindekiler listesi
içindekiler cetveli
alacaklılar listesi
ipotek mükellefiyetleri listesi
masraf listesi
bilet ücret tarifesi
(US) harç cetveli
navlun ücretleri cetveli
yatırımlar listesi
uçak tarifesi
mülk listesi
yük tarifesi
sevkıyat programı
vapur tarifesi
(US) vapur tarifesi
müflisin alacaklılar listesi
tren tarifesi
(US) tren tarifesi
ücret tarifesi
belirli bir zaman içinde yapılmasına söz verilmiş olan ödeme
(US) üretim programı yapmak Verb
üretim programını saptamak Verb
s vergi sedülleri Noun
türlerine göre sınıflandırıldığı altı kategori
gelirlerin
(Br) gelir vergisi kanununa göre
kendi dairesinde oturan kişinin gelir vergisi
yayımı kasım ayı için programlamak Verb
tarifeye göre geliş gidiş zamanları Noun
(US) tarifeye göre geliş-gidiş zamanları Noun
sözleşme eki
aktifler ile pasiflerin cetvelini sunmak Verb
menşe ülkeye bakmaksızın bir mal için aynı gümrük tarifesinin uygulanması
saat onda bir toplantı ayarlamak Verb
tarifeye yeni bir tren seferi koymak Verb