scrounge around

  1. etrafta araştırmak, bulduğunu alıp götürmek, yağma etmek, çalıp çırpmak.