1. heykeltıraşlık (yapmak), heykelcilik.
  2. heykel (yapmak).
  3. oyma(cılık).
  4. Coğrafya aşınma sonucu yeryüzünün şeklini değiştirmek.
Heykel Bölümü İsim, Eğitim
Heykel Bölümü İsim, Eğitim