secure a room in a hotel

  1. Fiil otelde bir oda ayırtmak
  2. Fiil otelde bir oda ayarlamak
  3. Fiil otel de bir oda ayırtmak