sedef hastalığı

  1. psoriasis

Sebebi bilinmeyen, daha ziyâde rûhî sıkıntılardan ... kendini gösteren deri hastalığı