seduce someone into doing something

  1. Fiil birini birşey yapması için kandırmak
  2. Fiil birinin aklını çelerek birşey yaptırmak