see the last of someone

  1. Fiil birini son kez görmek
  2. Fiil birini bir daha görmeyecek olmak
  3. Fiil biriyle ilişkisini kesmek
  4. Fiil biriyle görüşmeyi kesmek
  5. Fiil biriyle alakası kalmamak