self-addressed envelope

gönderenin adının yazılı olduğu zarf