1. kovmak, başka yere göndermek, uzaklaştırmak.
  2. (a) kovmak, uzaklaştırmak, (b) başka yere göndermek.
    He sent his son away/off to school in Germany.
mektupla ısmarlamak.
birşey için istekte bulunmak Fiil
birşey için talepte bulunmak Fiil
birşeyin gönderilmesi için başvuruda bulunmak Fiil
bir memuru kovmak Fiil
birini uzaklaştırmak Fiil
birini evden göndermek Fiil
birini uzağa göndermek Fiil
kovmak Fiil
birinin içine kurt düşürmek Fiil
birini ters bir cevapla kovmak Fiil
birini paylamak, ağzının payını vermek, terslemek, ters bir cevapla kovmak, haşlamak, zılgıt vermek.