boşanmak Fiil
birini serbest bırakmak Fiil
birini salıvermek Fiil
birini özgür bırakmak Fiil
salıvermek, çözmek, serbest/başıboş bırakmak.