set on foot

  1. başlatmak.
    set one's cap for
    k.d. (evlenmek maksadıyla) peşini bırakmamak.
bir işi kalkındırmak Fiil
bir işi çalıştırmayabaşlamak Fiil
ayak basmak, girmek, adımını atmak. (Olumsuz tümcelerde kullanılır).
Never set foot on our property
again! Mülkümüze bir daha ayak basma!
No man has ever set foot on that rocky island.
müzakereleri açmak Fiil
müzakereleri başlatmak Fiil