set one's heart on sth

  1. Fiil bir şeyde gönlü olmak
  2. Fiil bir şeyi kafasına takmak