severance benefit

  1. işten ayrılan ya da emekliye ayrılan bir kimsenin işten ayrılışında aldığı para
  2. (US) kıdem tazminatı