1. Fiil to care for
 2. smooch
 3. Fiil to pet
 4. Fiil to love
 5. Fiil to fondle
 6. Fiil to caress
 7. Fiil to sherish
 8. Fiil to fancy
 9. Fiil to enjoy
 10. Fiil to fall for
 11. Fiil to fall in love
 12. Fiil to like
to be fond of ... Fiil
to like someone a hell of a lot Fiil
to be all the world for sb Fiil
to be all the who for sb Fiil
to like someone to do something Fiil
to like something about someone Fiil
to like doing something Fiil
to like to do something Fiil
to delight in something Fiil
to adore Fiil
to think the world of Fiil
to be dead nuts on sb Fiil
to be dead nuts on sb Fiil
to have one's heart in one's work Fiil
to carry a torch for sb Fiil
to be passionately fond of reading Fiil
to be nuts about films Fiil
to like pomp Fiil
to worship Fiil
to idolize Fiil
to belligerence Fiil
to be fond of sweets Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Sevgi duymak, ... muhabbet beslemek