share someone's belief

  1. Fiil birinin inancını paylaşmak
  2. Fiil biriyle aynı inanca sahip olmak