shift in demand

  1. talepteki değişme (tüketici talebindeki değişmenin derecesi