1. İsim sevk
  2. İsim gemiye yükleme.
  3. İsim (gemi/uçak/tren vb. ile) gönderme, sevk(etme).
  4. İsim bir seferde gönderilen mal miktarı.
  5. İsim sevkedilen eşya/mal.
hava sevkiyatı
hava sevkıyatı
silah sevkıyatı
silah sevkiyatı
sevkıyatın yapılmasını emretmek Fiil
kamyon veya vagon dolusu sevkıyat
: (mal) gönderilince bedeli peşin ödenecek.
gemiye yükleme belgesi
toplu sevkıyat
toplu yükleme
(US) mal sevkıyatı
toplu yükleme
sevkıyatın teslim alıcısı
(Br) ortak nakliyat
(Br) toplu yükleme
konteyner nakliyatı
kredili mal gönderme
paranın bir yerden bir yere taşınması
(US) günlük sevkıyat
günlük sevkiyat
günlük sevkıyat
sevk tarihi
(US) sevk tarihi
direkt sevkıyat
perakendeciye yollama/sevk(etme): faturası toptancıya kesildiği halde malı doğru perakendeciye yollama. İsim
sevkiyatın yapıldığını gösteren delil
sevkıyatın yapıldığını gösteren delil
malı acele sevk etmek Fiil
fabrika sevkıyatı
fabrika sevkiyatı
fabrikadan sevkıyat yapmak Fiil
gıda maddeleri sevkiyatı
gıda maddeleri sevkıyatı
dış sevkiyat
dış sevkıyat
altın sevkıyatı
altın nakliyatı
altının nakliyatı
tek başına yapılan sevkıyat
eyaletlerarası sevkıyat
(US) eyaletlerarası sevkıyat
parça eşya sevkıyatı
(US) parça başı sevkıyatı
emtia sevkıyatı
emtia sevkiyatı
mal sevkıyatı
karışık mal sevkıyatı
karışık mal sevkiyatı
açık deniz sevkıyatı
denizaşırı sevkıyat
deniz aşırı sevkıyat
açık deniz sevkıyatına uygun ambalaj yapılmış
paket postası sevkıyatı
paket posta sevkiyatı
paket sevkıyatı
paket sevkiyatı
(US) kısmi sevkıyat (akreditifte belirtilen toplam mal miktarının bir kısmının gönderilmesi
kısmi sevkiyat
kısmi sevkıyat
sevk süresi
gönderilecek olduğu yer
sevk yeri
toplu sevkıyat
sevk limanı
acele yükleme
acele sevkıyat
sevkıyata hazır
sevkiyata hazır
sevk edilmek üzere teslim alınmış
sevk edilmek üzere alınmıştır
eksik teslimat
geminin dolu olmasından dolayı yüklenemeyen yük
kısmi sevkıyat
sevk edilen mallardan rastgele örnek alarak kontrol etmek Fiil
belli bir alıcıya yapılan sevkıyat
tesellüm etmek Fiil
deneme sevkiyat
deneme sevkıyat
(US) direkt sevkıyat
ulaşacağı limana başka bir gemiyle gönderilmesi
yükün bir limanda boşaltılıp
deneme sevkiyat
deneme sevkıyat
şehirlerarası sevkıyat
karayolu ile (kamyonla) sevkıyat
buğday sevkıyatı
buğday sevkiyatı
sevkıyat hesabı
deniz yoluyla sevkıyat
sevk evrakı
sevk faturası
altın sevkıyatı
mal sevkıyatı
mal sevkıyatı
sevkıyat trafiği
gönderilen malın ağırlığı
altın gönderme noktası İsim