short period

kısa süreli fiyat
kısa süre fiyatı (bir yıldan az süreli sigortaya ait prim fiyatı , genellikle yıllık fiyatın oldukça üstündedir
kısa bir süre içerisinde Zarf