shortcoming

  1. İsim kusur, noksanlık, ihmal, sakınca, engel, mahzur.
eksik mallar İsim
s tesislerdeki eksiklikler