show someone the door

  1. birisini kovmak, kapı dışarı etmek.
    show someone to the door: birisini (nezaketle) uğurlamak, kapıya kadar geçirmek.