1. İsim, Spor taç atışı
 2. Sıfat mahcup, çekingen, sıkılgan, utangaç.
  She's a shy girl. a shy smile.
 3. Sıfat ürkek, korkak.
 4. Sıfat şüpheci, vesveseli, güvensiz.
 5. Sıfat ihtiyatlı, dikkatli, gönülsüz, isteksiz.
  I'm shy of saying too much on this delicate subject.
 6. Sıfat noksan, eksik.
  shy of funds.
 7. Sıfat kolayca/kendiliğinde üremeyen (bitki, hayvan)
 8. Fiil (at) ürkmek, ürkerek zıplamak, irkilmek.
  shy at sth: bir şeyden ürküp zıplamak.
  The horse shied
  at the loud noise and threw its rider.
 9. Fiil çekinmek, sakınmak, vazgeçmek.
  He shied away from buying the house when he learned the price.
 10. Fiil fırlatmak, hızla atmak.
 11. İsim ürkme, irkilme, ürkerek zıplama.
 12. İsim fırlatma, hızla atma.
 13. İsim deneme, kalkışma, teşebbüs.
  to have a shy at a new job: yeni bir işi denemek.
utanmak Fiil
birden bire utangaçlığa bürünmek Fiil
birden bire utanmak Fiil
bilgisayar çekingeni (en basit bir bilgisayarı bile kullanamayacağını sanan kişi
gazetelerde mülakat yapmaktan çekinen
medyadan korkan
ağzı sütten yanmak an yoğurdu üfleyerek yer
sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
yabani
istemeyerek çalışan
tembel
işten kaçınan
çekinmek Fiil
kaçınmak Fiil
kaçınmak, uzak durmak, imtina etmek, çekinmek, sakınmak.
sakınmak, çekinmek, uzak durmak, kuşkulanmak.
She fought shy of making the final decision.
fight
shy of a job: bir işten çekinmek.
sermaye yatırımından kaçınmak Fiil
birinden kaçınmak Fiil
borsadan uzak durmak Fiil