1. mariz (argo)
 2. hasta, keyifsiz, halsiz.
  be sick: hasta olmak, kusmak.
  take sick
  az kul. hastalanmak.

  He took sick and died a week later.
 3. bulantılı, midesi bulanan.
  sick to one's stomach: midesi bulanan.
  feel sick: midesi bulanmak, kusacağı gelmek.
 4. bezgin, yorgun, bitap.
 5. üzgün, manen rahatsız.
  sick at heart: üzgün, meyus, kederli.
 6. iğrenç, sapık, âdi, meşum.
  sick joke: iğrenç şaka.
 7. hastalık+.
  sick leave: hastalık izni, tebdilhava.
  sick-allowance= sick-benefit: hastalık
  ödencesi, iş görememezlik yardımı.
  He applied for sick benefits: Hastalık ödencesi almak için başvurdu.
 8. hastalıklı, mariz.
  a sick pallor.
 9. tiksinmiş, usanmış, bıkmış.
  be sick and tired of sth/someone: bir şeyden/birisinden bıkmak/usanmak/gına
  getirmek, illâllah demek.
  be sick of sth: bir şeyden tiksinmek/bıkmak/usanmak.
  be sick of music: müzikten bıkmak.
  be sick of life: yaşamaktan bıkmak.
  I'm sick of you: Senden bıktım/illâllah!
  make someone sick: birisini bıktırmak.
  Your complaining makes me sick! Şikâyetlerinden bıktım.
 10. bozuk.
 11. özlemiş, özleyen, hasret çeken.
  sick for the sea: denizi özlemiş.
 12. (toprak) kısır(laşmış), bereketsiz, ürün vermeyen/yetiştirmeyen.
  a wheat-sick soil: buğday yetiştirmeyen toprak.
 13. (bkz: sic )1
midesini bulandırmak Fiil
hastalık İsim
illet İsim
maraz İsim
uçak tutan kişi
gönlü bulanmak Fiil
arayıp hasta olduğunu söylemek Fiil
telefon edip hasta olduğunu bildirmek Fiil
hasta bakımı
çok hasta
kusarcasına tıkınmak Fiil
hastalanmak Fiil
midesi bulanmak Fiil
fenalaşmak Fiil
hasta düşmek Fiil
hasta olmak Fiil
hastalanmak Fiil
tiksindirmek Fiil
hasta olduğunu bildirmek Fiil
işyerine hasta olduğunu bildirmek Fiil
hastalanmak.
hastalar, hasta kimseler.
araba tutması
hastalık sigortası İsim
(US) hastalık sigortası (bir rahatsızlık sonucu hastalık veya sakatlığa karşı sigorta
hastalık yardımı
üzgün, kederli, müteessir.
üzgün, kederli, meyus.
revir, gemi hastanesi.
revir, gemi reviri. İsim
hasta yatağı
hastalık yardımı
vizite çağrısı, hasta olan askerlerin muayene için toplanması. İsim
hasta ziyaretçisi
hasta raporu
hasta tutuklu İsim, Hukuk
hasta rejimi
karantina bayrağı
hastalık fonu
migren, yarım başağrısı, mide bulantısı ile gelen şiddetli baş ağrısı. İsim
hastalık sigortası İsim
hastalık sigortalı
hastalık izni İsim, İstihdam
sıhhi izin İsim, İstihdam
hasta listesi
(US) cansız piyasa
akıldan sakat
ahlaksal bakımdan tehlikeli
bizar
hastalık ücreti
hastalık maaşı
hasta adam
hasta
hasta oranı
hasta raporu
fenalaşmak Fiil
bir konudan bıkmış olmak Fiil
hastalık izin zni almak Fiil
hastalık izninde olmak Fiil
revire çıkmak Fiil
bir şeyden çok bıkmak Fiil
bir şeyden bıkmış olmak Fiil
bir şeyden gına gelmiş olmak Fiil
gına gelmek Fiil
bu işlerden bıkmak Fiil
bir işten gına gelmek Fiil
tahammülü kalmamak Fiil
kanıksamak Fiil
kendini çok hasta hissetmek Fiil
Kusacağım galiba.
Midem bulanıyor.
hasta bir çocuğun başında beklemek Fiil
raporlu
ücretli hastalık izni
hasta yazmak Fiil
Avrupa'nın hasta adamı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler