1. Fiil to cower
  2. Fiil to cringe
  3. Fiil to quail
  4. Fiil to crouch down (in order not to be seen
  5. Fiil to be cowed
to surrender to intimidation Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Göze batmamak, ortalıkta görünmemek için sessizce ... çekilmek, bir yere büzülmek
  2. Hazm edilmek, sindirilmek