1. için için (alevsiz) yanmak.
 2. içinde beslemek/gizli olmak.
  Hatred smolder = smouldered beneath his smile: Gülümsemesinin altında nefret gizli idi.
 3. gizli duygularını açığa vurmak,
  mec. taşmak, fışkırmak, okunmak.
  His eyes smoldered with rage:
  Öfkesi gözlerinden okunuyordu.
 4. alevsiz ateşten çıkan kesif duman.
 5. alevsiz yanan ateş.
 6. (bkz: smolder )