fırsatı yakalamak Fiil
bir teklife atılmak Fiil
bir fırsata atlamak Fiil
kırıcı konuşmak Fiil
kopmak Fiil
umursamamak, aldırış etmemek, boş vermek, önem vermemek.
boşvermek Fiil
umursamamak Fiil