kestirmek Fiil
zamanıni boşa harcamak Fiil
vakit öldürmek Fiil
zamanını boşa harcamak Fiil