social benefit

net sosyal yardım
(US) işyeri sosyal sigorta sistemi