something of the kind

  1. onun/bunun gibi bir şey, ona/buna benzer bir şey, öyle bir şey.