1. İsim mekansal
  2. Sıfat uzaysal, uzamsal, uzay/feza ile ilgili.
  3. Sıfat uzay+, uzayda olan/bulunan/vukubulan.
  4. uzaysallık.
  5. uzayla ilgili olarak.
uçucu vertigosu İsim
havacılık vertigosu İsim
mekan içinde dağıtım
uzam çözünürlüğü İsim
uzamsal çözünürlük İsim
mekân birimi
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri