speak english and french with equal ease

  1. Fiil İngilizce'yi ve Fransızca'yı aynı kolaylıkta konuşmak
  2. Fiil ingilizce ve fransızca'yı aynı rahatlıkla konuşmak