specialized books of original entry

  1. İsim bölünmüş günlük defterler, ayrık günlük defterler